کتاب مجموعه آزمون های چهار گزینه ای ادبیات و زبان فارسی جامع (سال های چهارم و سوم و دوم) به چاپ رسید.

کتاب مجموعه آزمون های چهار گزینه ای ادبیات و زبان فارسی جامع (سال های چهارم و سوم و دوم) با مؤلفی اساتید محی الدین و امین زاده و حاجی ابراهیمی به چاپ رسید.

 

کتاب کپسولی مسائل ژنتیک کنکور از سری مجموعه های کتاب های کپسولی به چاپ رسید.

کتاب مسائل ژنتیک کنکور از سری مجموعه های کتاب های کپسولی با مؤلفی استاد امیرمسعود معصوم نیا به چاپ رسید.

 

کتاب کار ریاضی پایه هفتم به چاپ رسید.

کتاب کار ریاضی هفتم با مولفان مجرب علیرضا شریف خطیبی، محمد بربند، محمد حسین صابری، محمد علیزاده به چاپ رسید.

 

کتاب کار ریاضی دهم به چاپ رسید.

کتاب کار ریاضی دهم با مولفان مجرب علیرضا شریف خطیبی، محمد بربند، محمد حسین صابری، محمد علیزاده به چاپ رسید.

 

کتاب کار ریاضی پایه ی نهم به چاپ رسید.

jeld-riazi-9

کتاب فوق با اساتید برجسته به نام های علیرضا شریف خطیبی، حسین رضایی، مرتضی جمالی، محمد مهدوی به زودی به چاپ می رسد.

آزمون قضیه تقسیم – بخش پذیری – مبنا

ادامه مطلب را بخوانید…

اطلاعیه های سازمان سنجش در مورد کنکور سراسری

سراسری

آزمون مقاطع مخروطی

ادامه مطلب را بخوانید…

آزمون احتمال

ادامه مطلب را بخوانید…

آزمون دایره

ادامه مطلب را بخوانید…

آزمون دایره و بیضی

ادامه مطلب را بخوانید…

آزمون همنهشتی

ادامه مطلب را بخوانید…

آزمون نظریه اعداد و گراف

ادامه مطلب را بخوانید…

هندسه تحلیلی (بردارها / معادلات خط و صفحه / مقاطع مخروطی)

ادامه مطلب را بخوانید…

آزمون (۲) ریاضیات گسسته

ادامه مطلب را بخوانید…

آزمون (۱) ریاضیات گسسته

soal gossateh1

 

soal gossateh2

javab gossateh1

javab gossateh2
برای تبلیغات با ما تماس بگیرید

دریافت نرم‌افزار اجرا کننده‌ی فایل های pdfافراد آنلاین